1. DADES GENERALS
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades: L’Associació Cultural Camins Pedres i Cel està domiciliada al carrer Rutlla, 20, 17002 Girona, amb CIF G55247514. Inscrita a la secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya a Girona amb el número 57476. Al web www.hikingandhistory.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre Cultura, Historia, Senderisme i Memòria. El seu principal objectiu és facilitar al públic en general, la informació relativa a l’Associació, i als serveis que s’ofereix.

2. CONDICIONS D’ÚS
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web de www.hikingandhistory.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat. L’Associació Cultural Camins Pedres i Cel es reserva el dret de modificar aquestes condicions de tant en tant segons ho consideri oportú; així mateix, l’ús permanent de la pàgina significarà la seva acceptació de qualsevol ajust a aquests termes. Si hi ha algun canvi en la nostra política de privacitat, anunciarem a la nostra pàgina principal i en altres pàgines importants del nostre lloc que s’han fet aquests canvis. Si hi ha algun canvi en la nostra pàgina respecte a la manera en què fem servir la informació d’identificació personal dels nostres clients, enviarem una notificació per correu electrònic o correu postal a aquells que siguin afectats pel canvi. Tot canvi en la nostra política de privacitat es publicarà a la nostra pàgina 30 dies abans que aquests canvis es produeixin. Per tant, se li recomana tornar a llegir aquesta declaració de manera regular.

3. RESPONSABILITATS
L’Associació Cultural Camins Pedres i Cel no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, L’Associació Cultural Camins Pedres i Cel es compromet a la retirada o, si s’escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.
Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix, l’Associació Cultural Camins Pedres i Cel es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquest, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això. Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà només orientatiu. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar haurà de contactar amb nosaltres.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a l’Associació Cultural Camins Pedres i Cel excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius, logos, frames, banners, el programari i els diferents codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de l’Associació Cultural Camins Pedres i Cel que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre aquests. Els logos o signes distintius de la resta de societats que poguessin aparèixer en aquesta web durant la navegació de l’usuari són titularitat de cadascuna d’elles, disposant legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre aquests, consentint expressament que els mateixos siguin incorporats, si cas, en la present web. Hiking and History i Camins de l’Exili, son marques registrades i protegides pel Registre de la Propietat Industrial. L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.
Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat siguin empreses col·laboradores de l’Associació Cultural Camins Pedres i Cel els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra. Queda terminanment prohibida l’alteració d’aquest web per part de l’usuari i que pugui afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) i similars. Les imatges ubicades en el domini www.hikingandhistory.com són propietat de l’Associació Cultural Camins Pedres i Cel i estan protegides per les lleis de copyright.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que s’hi desenvolupa seran competents els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

6. POLÍTICA DE COOKIES
L’Associació Cultural Camins Pedres i Cel pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre.
En tot cas les galetes tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.