Hiking & History ha iniciat una col·laboració amb el Consorci de les Gavarres. Carles Treviño, responsable de Hiking & History i guia de muntanya, ha col·laborat durant tres mesos com assessor en el disseny d’una nova ruta cultural en preparació al massís. El treball de camp l’han fet un equip format per un geògraf, un biòleg i un guia de muntanya.
@hikingandhistory